FANDOMShii-Cho (Forma I) styl podstawowy - [6 exp]
Pozwala posługiwać się specjalistyczną bronia (miecz świetlny) bez zwyczajowej kary -2 sukcesy. Jako jedyny łączy się z innymi stylami. Pozwala dodawać wartość umiejętności walki bronią przy walce mieczem świetlnym do obrony również przeciwko ostrzałowi (tylko blastery), a za akcję prostą można spróbować odbić strzał w wroga (z karą -2 sukcesy).

Jeżeli w danej rundzie nie używa się żadnego innego stylu, otrzymuje się +1 obrażeń przy próbie zniszczenia broni przeciwnika.

Z odpowiednią biegłością tylko tym stylem można walczyć biczem świetlnym (jak ktoś będzie potrzebował, ustalę do niego mechanikę).

Makashi (Forma II) styl pojedynkowy - [6 exp]
+1 do ataku, jeżeli walczy się jeden na jeden; dodatkowo, zawsze zapewnia ponadto +1 do obrony.

Soresu (Forma III) styl obronny - [6 exp]]
Jedno odbicie strzału jako akcja darmowa (z normalną karą -2 sukcesy); można odbijać więcej strzałów na rundę (za każdy slot jeden dodatkowy, z powyższą karą) oraz +1 do obrony.

Ataru (Forma IV) styl akrobatyczny - [6 exp]
Atak za pomocą Zwinności, nie Sprawności. Mając biegłość Akrobatyki w trakcie pełnej obrony otrzymuje się dodatkowo +1 do obrony.

Sokan (Forma IV) styl akrobatyczny - [6 exp]
+2 do obrażeń wykonując inne manewry niż stricte zadawanie ran.

Shien (Forma V) styl siłowy - [6 exp]
Jedno odbicie strzału jako akcja darmowa (z karą -2 sukcesy); można odbijać więcej strzałów na rundę (za każdy slot jeden dodatkowy, z powyższą karą) oraz +1 do obrażeń.

Djem So (V) styl siłowy - [6 exp]
+1 do obrażeń oraz +1 dodatkowy sukces przy pełnym ataku.

Niman (Fora VI) styl dyplomatyczny - [6 exp]
+1 do obrony. Walka dwoma ostrzami lub podwójnym mieczem (możliwość drugiego ataku za slot, z karą -2 sukcesy do ataku)

By posługiwać się poniższymi technikami trzeba mieć w sumie Ciemna Strona + Dyscyplina co najmniej 6. Jeżeli straci się tą sumę, do czasu odzyskania jej nie można używać owych stylów.

Juyo (Forma VII) styl emocji - [6 exp]
Przy pełnym ataku dodaje do niego połowę Ciemnej Strony w sukcesach zamiast klasycznego +2.

Jar'Kai (Forma VII) styl emocji - [6 exp]
Walka dwoma ostrzami lub podwójnym mieczem daje możliwość drugiego ataku za slot, bez żadnej kary.

Trispzest (Forma VII) styl emocji - [6 exp]
Podczas lewitacji ruch będący akcja złożoną jest akcja prostą, a akcja prosta jest darmową, a ponadto otrzymuje się +1 do Obrony.

Teras Kasi (FormaVII) styl emocji - [6 exp]
Sztuka walki wręcz: +1 do obrażeń rękami. Walcząc mieczem świetlnym można wykonać dodatkowy atak wręcz bez kar. Walcząc mieczem podwójnym można wykonać drugi atak mieczem (za slot) z karą -2 sukcesy.


Dwóch mieczy czy miecza podwójnego można używać z każdym stylem, jednakże tylko tam, gdzie to zaznaczono, daje jakiekolwiek bonusy. W innym przypadku walczycie taką bronią tylko dla klimatu.


Mistrz (nazwa stylu) (wymaga Walka Bronią na 5, Kontrola na 5) - [8 exp]
+1 do umiejętności Walka Bronią posługując się wybranym stylem.

Rzut Mieczem Świetlnym (wymaga Moc: Wpływy na 2) - [6 exp]
Atakuje się Mieczem Świetlnym jak bronią rzucaną (-2 sukcesy przy teście Walka Bronią). Nie można łączyć ze stylami. Jeden slot kosztuje przyzwanie broni z powrotem.